Radno vreme: radnim danima od 08:00 do 19:00h | subotom od 08:00 do 13:00h

Pozovite nas

021/6610 336
021/6615 533

Kardiologija

Mr sci. med. dr Dijana Ušćumlić – Kovačević
kardiološki pregled
EHOKARDIOGRAFIJA + dopler karotidnih arterija
Kontrola arterijskog krvnog pritiska
Test opterećenja
Kontrola operisanih i stentiranih pacijenata
Sistematski pregledi, pregledi sportista
Mišljenje za operacije

Prof. dr Dragan V. Kovačević
kardiološki pregled
kontrola poremećaja srčanog ritma, interpretacija 24 h Holtera EKG -a
procena za implantaciju i kontrola rada pacemakera, defibrilatora
test opterećenja
pregled sportista

dr Miroslav Bikicki
kardiološki pregledi i kontrola stentiranih i operisanih pacijenata

dr Milorad Maletin
kardiološki pregled
dopler krvih sudova (arterija i vena, gornjih i donjih ekstremiteta, aorte, karotidnih arterija i vertebro-bazilarnog sliva)

dr Radivoj Vemić
kardiološki pregled
kućne posete

dr Tanja Kvrgić
ultrazvuk abdomena
ultrzvuk srca
internistički pregled
kardiološki pregled

dr Dragana Grković
kardiološki pregled
EHOKARDIOGRAFIJA (STRES EHO)

prof. dr Janko Pasternak
ultrazvučni pregled areterija i vena