Radno vreme: radnim danima od 08:00 do 19:00h | subotom od 08:00 do 13:00h

Pozovite nas

021/6610 336
021/6615 533

Test opterećenjem srca

TEST OPTEREĆENJEM – kod bolesnika sa anginom pektoris, anginozni napad može se pojaviti u odredjenim uslovima rada srca, krvnog pritiska i srčane frekvence. To se stanje može izazvati testom optrerećenja,a odredjen kardiovaskularni odgovor na to opterećenje važan je dijagnostički postupak u evaluaciji bolesnika sa mogućom koronarnom bolesti. Karakteristična elektrokardijalna promena koja se pojavljuje za vreme ili nakon testa, a upućuje na ishemiju jeste depresija ST segmenta., horizontalnog ili descedentnog toka više od 1 mm.

Osetljivost i pouzdanost testa povećava se sa dobi bolesnika, lažno pozitivne testove pronalazimo kod 20 % bolesnika mladjih od 40 godina, a kod bolesnika od 60 godina manje od 10 %.

Korišćenje testa – potvrda dijagnoze koronarne bolesti

-evaluacija srčane funkcije i izdržljivosti na napor

– prognoza posle infarkta miokarda

– serijsko testiranje u proceni medikamentne ili hiruške terapije

– otkrivanje aritmija indukovanih naporom

– korišćenje u rehabilitaciji i motivaciji pacijenta

Ergometrija

Test opterećenja na ergo-biciklu. Tokom fizičkog opterećenja pacijenta sve vreme seregistruje EKG pa se interpretira ima li promena na EKG-u koje govore u prilog ishemijske bolesti srca. Takođe se tokom opterećenja pacijentu prati I krvni pritisak. Svi naši aparati su najnoviji, savremeni modeli prilagođeni maksimalno pacijentu i njegovoj komfornosti.

Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i “zdravim” osobama, bez tegoba, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).