24 H HOLTER EKG

24H HOLTER EKG-A – merenje se sprovodi u toku 24h ili 72h, za vreme ispitanikovih uobičajenih aktivnosti. Indikacije za primenu 24h holter-a EKG-a su :

1. poremećaj frekvence i ritma srca

2. ispitivanje funkcije elektrostimulatora srca (pejsmekera)

3. evaluacija lečenje srčanih aritmija

4. epidemiološka i farmakološka istraživanje

5. dijagnostika ishemijske bolesti srca

24 h Holter EKG – Značajan pregled za otkrivanje tahikardija, “preskakanja“ srca, opasnih srčanih aritmija, srčanih električnih zastoja, kao i bezbolnih “ nemih patnji srca “. Preporučuje se svim pacijentima koji su imali gubitak svesti ili osećaj da će izgubiti svest; osobama koji imaju osecaj “lupanja i preskakanja srca “; pacijentima koji imaju bolove u grudima, a ne mogu da rade test opterećenja , kao i pacijentima koji su preboleli infarkt srca.

Aparat (holter) se nosi pričvršćen na telu oko pojasa tokom 24 sata kako bi pratio rad srca tokom svakodnevnih aktivnosti (uključujući i noćni odmor), a sa ciljem detekcije kardiovaskularnih odgovora na uobičajene aktivnosti. To prodrazumeva otkrivanja suptilnih poremećaja električne aktivnosti srca (npr. pretkomorska fibrilacija, paroksizmalna tahikardija) ili oscilacija krvnog pritiska (kako bi se dijagnostikovala hipertenzija), što su poremećaji koji ne mogu da se uoče pri klasičnim testiranjima u kliničkim uslovima. Nakon snimanja aktivnosti aparat se skida, a dobijeni rezultati koriste se u dijagnozi i određivanju terapije.

Primenom holter EKG ili TA, lekar stiče objektivni uvid u stanje srca ili krvnog pritiska za vreme obavljanja svakodnevnih aktivnosti pacijenta.


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea