TEST OPTEREĆENJEM SRCA

TEST OPTEREĆENJEM – kod bolesnika sa anginom pektoris, anginozni napad može se pojaviti u odredjenim uslovima rada srca, krvnog pritiska i srčane frekvence. To se stanje može izazvati testom optrerećenja,a odredjen kardiovaskularni odgovor na to opterećenje važan je dijagnostički postupak u evaluaciji bolesnika sa mogućom koronarnom bolesti. Karakteristična elektrokardijalna promena koja se pojavljuje za vreme ili nakon testa, a upućuje na ishemiju jeste depresija ST segmenta., horizontalnog ili descedentnog toka više od 1 mm.

Osetljivost i pouzdanost testa povećava se sa dobi bolesnika, lažno pozitivne testove pronalazimo kod 20 % bolesnika mladjih od 40 godina, a kod bolesnika od 60 godina manje od 10 %.

Korišćenje testa – potvrda dijagnoze koronarne bolesti

  • evaluacija srčane funkcije i izdržljivosti na napor
  • prognoza posle infarkta miokarda
  • serijsko testiranje u proceni medikamentne ili hiruške terapije
  • otkrivanje aritmija indukovanih naporom
  • korišćenje u rehabilitaciji i motivaciji pacijenta

Ergometrija

Test opterećenja na ergo-biciklu. Tokom fizičkog opterećenja pacijenta sve vreme seregistruje EKG pa se interpretira ima li promena na EKG-u koje govore u prilog ishemijske bolesti srca. Takođe se tokom opterećenja pacijentu prati I krvni pritisak. Svi naši aparati su najnoviji, savremeni modeli prilagođeni maksimalno pacijentu i njegovoj komfornosti.

Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i “zdravim” osobama, bez tegoba, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

Standardni EKG pregled traje oko pet minuta. Pacijent leži, a posebno obeležene elektrode elektrokardiografa stavljaju se na površinu tela – članke ruku i nogu, i iznad srca na grudnom košu. Nakon priprema radi se snimanje elektrokardiograma na posebnom papiru.

U nekim situacijama neophodno je pomoću posebnih uređaja kontinuirano snimati EKG (holter) što može da traje 24 sata ili duže.

EKG se obavezno radi kada pacijent ima simptome ili znake oboljenja srca, i ako postoji sumnja na bolesti i stanja koja mogu da se odraze na rad srca (različiti metabolički i elektrolitski poremećaji). Takođe, EKG treba uraditi i osobama koje su imale neobjašnjive gubitke svesti ili kolapse, jer njihov uzrok mogu često biti ranije neprepoznate bolesti srca.


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea