NAŠ TIM


NAŠ T I M

U naš tim uključeni su  vrhunski  lekari, SPECIJALISTI INTERNE MEDICINE sa dugogodišnjim  iskustvom u radu. Uz visok  nivo  stručnosti i profesionalnosti, odabrani tim lekara, primenom savremene  opreme,  nudi  Vam kompletnu  dijagnostiku i lečenje iz oblasti  interne medicine.

Mr. sci. med. dr DIJANA  UŠČUMLIĆ  KOVAČEVIĆ, osnivač  naše  ordinacije je  SUBSPECIJALISTA,  internista – kardiolog  sa višegodišnjim  iskustvom. Stručno usavršavanje  iz kardiologije obavila je u renomiranoj  medicinskoj ustanovi KLINICI ZA KARDIOHIRURGIJU INSTITUTA ZA KV BOLESTI u Sremskoj Kamenici,  delom i u KLINIČKOM CENTRU SRBIJE U BEOGRADU.

Prekinuvši rad u državnoj službi (2009 god), potpuno se posvetila radu u  našoj  internističkoj  ordinaciji, koja danas  pruža medicinske  usluge  ne samo  iz oblasti KARDIOLOGIJE,  već i specijalista interne medicine različitih profila: ENDOKRINOLOGIJE, GASTROENTEROLOGIJE, HEMATOLOGIJE,  REUMATOLOGIJE,  NEUROLOGIJE itd.


 • Kardiologija
 • Endokrinologija
 • Onkologija
 • Plućne bolesti i spirometrija
 • Hematologija
 • Nefrologija sa Imunologijom
 • Reumatologija
 • Ultrazvučna dijagnostika
Kardiologija

Prof. dr DRAGAN KOVAČEVIĆ

Redovan je profesor na  Medicinskom  fakultetu u Novom  Sadu,  zaposlen  na Klinici za kardiologiju Instituta  za KVB u Sr. Kamenici, kao  subspecijalista  kardiolog,  načelnik službe za  ELEKTROSTIMULATORE SRCA.
Stručno usavršavanje je radio na Institutu za kardiovaskularne bolesti, KLINICI ZA KARDIOHIRURGIJU,  KLINICI ZA KARDIOLOGIJU u Sr. Kamenici, na KERKOF  klinici  u Nemačkoj  na odelenju za poremećaje srčanog ritma 2010. god.
Doktorirao je 1994. god. na Medicinskom  fakultetu u Novom  Sadu iz oblasti kardiologije.

Autor je nekoliko knjiga i naučnih  radova iz oblasti  poremećaja srčanog ritma, funkcije pejsmejkera, resinhroniacionih pejsmejkera, defibrilatora….

Mr.sc. Med dr MIROSLAV BIKICKI

Magistar, subspecijalista, INTERVENTNI KARDIOLOG, načelnik ODELENJA  KATETERIZACIONE  LABORATORIJE I RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE KLINIKE ZA KARDIOLOGIJU INSTITUTA ZA KVB U SR. KAMENICI.

Autor je mnogih radova iz oblasti kardiologije, publikacija.

Stručno usavršavanje: klinika za Kardiologiju u Sr. Kamenci, Institut za Kliniku i Ekperimentalnu Medicinu dr. Micael Zelizko (Prag).  Februar 2005., 2006., 2007., 2008. (Rim), kurs iz interventne  kardiologije.

Doc. dr MILENKO  ČANKOVIC

SUBSPECIJALISTA, INTERVENTNI KARDIOLOG U INTERVENTNOJ SLUŽBI NA KLINICI ZA KVB U SR. KAMENICI.

Autor mnogobrojnih radova iz kardiologije.

dr  DRAGANA  GRKOVIĆ

SUBSPECIJALISTA KARDIOLOG. NAČELNIK ODELENJA U SLUŽBI OPŠTE KARDIOLOGIJE na Klinici za KVB u Sr. Kamenici.

Dr Grković je puno pažnje posvetila usavršavanju, kursevima Iz ULTRAZVUKA SRCA (EHO SRCA), TTE, TEE (TRANSEZOFAGEALNI EHO SRCA), edukovala se u bolnici u Lecccu, Italija.

Asist. dr MILANA  JARAKOVIĆ

SUBSPECIJALISTA KARDIOLOG U JEDINICI INTENZIVNE NEGE NA  KLINICI ZA KVB U SR. KAMENICI

Specijalističke, akademske studije drugog stepena završila je na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je mnogih  radova iz  kardiologije.

Prim. dr RADIVOJ VEMIĆ

SUBSPECIJALISTA KARDIOLOG SA  BOGATIM ISKUSTVOM IZ KARDIOLOGIJE STEČENIM NA KLINICI ZA KARDIOLOGIJU U SR. KAMENICI.

Dugi niz godina bio je načelnik kardiološke polikliničke službe.

Asist. dr SRĐAN MALETIN

Aritmolog – elektrofiziolog lekar specijalista, usko specijalizovan za lečenje poremećaja srčanog ritma i smetnje provođenja električnog impulsa kroz strukture srca.
Dijagnostikovani poremećaji u srčanom radu leče se sa odgovarajućom najsavremenijom terapijom.
Endokrinologija

 dr BOJANA  KOPRIVICA

INTERNISTA-ENDOKRINOLOG, BAVI SE DIJAGNOSTIKOM I LEČENJEM POREMEĆAJA ENDOKRINOG SISTEMA KOJI LUČI SPECIFIČNE MATERIJE (HORMONE)

 • ŠEĆERNA BOLEST (DIABETES MELLITUS), SAVETOVALISTE ZA OBOLELE OD ŠEĆERNE BOLESTI
 • ULTRAZVUK ŠEĆERNE BOLESTI I LEČENJE BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
 • INZULUNSKA REZISTENCIJA, GOJAZNOST
 • OSTEOPOROZA

Prim dr MILICA  MALEŠEVIĆ

SPECIJALISTA NUKLEARNE MEDICINE, TIROLOG, SA  VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM, OBAVLJA PREGLED, DIJAGNOSTIKU I LEČENJE IZ OBLASTI  BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE, UZ VISOK NIVO STRUČNOSTI I PROFESIONALNOSTI.

Bavi se:

 • Lečenjem hipotireoze (Hašimoto tireoiditis, poremećaj metabolizma jodida, hipotireoza nakon tireoidektomije)
 • Lečenjem hipertireoidizma (Graves – Basedovljeva bolest, jodni eksces – intoksikacija jodom, nodozna bolest)
 • Dijagnostikom promena štitaste žlezde koje izazivaju poremećaj hormonskog statusa i posledično dovode do poremećaja srčanog ritma
 • Protokolarno praćenje terapije bolesnika sa neoplazmom – tumorom štitaste žlezde

Prof. dr SILVIJA LUČIĆ

Specijalista nuklearne medicine i radiologije, subspecijalista onkolog.

Bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesti štitaste žlezde (ultrazvučni pregled, punkcijom promena u štitastoj žlezdi)

Onkologija

Prof. dr JASNA TRIFUNOVIĆ

PROFESOR NA MEDICINSKOM  FAKULTETU U NOVOM  SADU. ZAPOSLENA NA  INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU U SREMSKOJ KAMENICI.

SPECIJALISTA SA DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM U RADU. UZ VISOK NIVO STRUČNOSTI I PROFESIONALNOSTI OBAVLJA DIJAGNOSTIKU (ULTRAZVUK DOJKE I ABDOMENA) I LEČENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA.

Plućne bolesti i spirometrija

Prim. Mr. Sci. Med. dr LIDIJA VRTUNSKI 

PULMOLOG, SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM, ZAPOSLENA NA INSTITUTU ZA PLUĆNE BOLESTI U SR. KAMENICI.

Nakon sprovedenog pregleda bolesnik dobija savet i preporučenu terapiju. U zavisnosti od nalaza biće upućen na dalje ispitivanje koje se sprovodi kako ambulantno, tako i u bolničkim uslovima:

 • ALERGOLOSKO TESTIRANJE, TESTOVI PLUĆNE FUNKCIJE
 • CT GRUDNOG KOSA
 • BRONOLOŠKA OBRADA
Hematologija

Prof. dr ALEKSANDAR SAVIĆ

REDOVAN PROFESOR NA MEDICINSKOM  FAKULTETU U NOVOM  SADU. ZAPOSLEN NA KLINICI  ZA HEMATOLOGIJU, KLINIČKOG  CENTRA VOJVODINE , KAO SUBSPECIJALISTA  HEMATOLOG.

Autor je mnogobrojnih radova iz hematologije.

Nefrologija sa Imunologijom

Prof. dr MILICA POPOVIĆ

Zaposlena u Kliničkom Centru Vojvodine na klinici za nefrologiju i imunologiju.

Reumatologija

dr MILANKA UŠČUMLIĆ

SPECIJALISTA REUMATOLOG – FIZIJATAR SA DUGOGODSNJIM ISKUSTVOM

VRSI PREGLEDE REUMATOLOŠKIH I FIZIJATRIJSKIH BOLESNIKA: POSTAVLJA DIJAGNOZU, PRIMENJUJE EFIKASNO LEČENJE I REHABILITACIJU, A SA CILJEM  POBOLJŠANJA KVALITETA  ŽIVOTA OVIH  BOLESNIKA

PRATI:

 1. ZAPALJENSKE REUMATOLOŠKE BOLESTI
 2. BOLESTI KIČMENOG STUBA
 3. VANZGLOBNE REUMATOLOŠKE BOLESTI
 4. OSTEOPOROZU
 5. APLIKACIJA INEKCIJA U ZGLOBOVE, ”BLOKADA” RADI UNOŠENJA LEKOVA
Ultrazvučna dijagnostika

dr  ĐOKIC JELENA

SUBSPECIJALISTA  RADIOLOG SA DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM IZ OBLASTI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE:

 1. GORNJI ABDOMEN (JETRA, AORTA, SLEZINA, GUŠTERAČA)
 2. VRATA I ŠTITNE ŽLEZDE
 3. DONJI ABDOMEN (BUBREZI, BEŠIKA, MOKRAĆNI PUTEVI, PROSTATA)
 4. DOJKE
 5. PLUĆA
 6. MEKIH TKIVA
 7. VELIKIH ZGLOBOVA (KOLENO)


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea