24 H HOLTER PRITISKA

24H HOLTER ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA – je aparat za automatsko, ambulantno, celodnevno praćenje krvnog pritiska. Može da meri krvni pritisak u uslovima normalnog života i rada ispitanika, odnosno tokom aktivnosti i sna. Meri vrednosti arterijskog krvnog pritiska svih 24h (na radnom mestu, u kući, u saobraćaju, prilikom fizičke aktivnosti,…) Ovakav način praćenja arterijskog krvnog pritiska pruža celovitu sliku, jer se istovremeno registruje vreme merenja i nalaz, a prate se sistoni,dijastolni,srednji i pulsni krvi pritisak, kao i srčana frekvenca. Merenje se vrši prema programu aparata. Prati se cirkadijalni ritam arterisjkog krvnog pritiska kao i efekat terapije. Na taj način odlučujemo da li je potrebno povećati dozu leka ili dodati novi koji će dodatno korigovati krvni pritisak.

24 h ambulatorni monitoring pritiska (tzv. HOLTER pritiska) – Preporučuje se SVIMA, kao preventivna metoda, polazeći od pretpostavke da svi imaju neki oblik hipertenzije dok se ne dokaže suprotno. Holter je ne samo prava metoda za otkrivanje pritiska, već i jedina metoda kojom se na pravi način kontroliše efekat terapije.Kod mnogobrojnih osoba koje su bile ubeđene da imaju nizak ili normalan pritisak 24-časovni monitoring pokazao je da su bile u zabludi.

Primenom holter EKG ili TA, lekar stiče objektivni uvid u stanje srca ili krvnog pritiska za vreme obavljanja svakodnevnih aktivnosti pacijenta.


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea