ENDOKRINOLOGIJA

Endokriologija je GRANA INTERNE MEDICINE koja se bavi proučavanjem funkcije endokrinih žlezda i hormonima koje one luče.

ŠTITASTA  ŽLEZDA,

jedna od najvećih endokrinih žlezda. Hormoni ove žlezde utiču na svaku ćeliju u našem organizmu. Naši endokrinolozi dijagnostikuju, leče, prate efekte terapije najčešćih poremećaja u radu štitaste žlezde, kao i drugih endokrinih žlezda.

Prevencija, dijagnostika poremećaja funkcije štitaste žlezde

-ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITNE ŽLEZDE, PARAŠTITNE ŽLEZDE
-KONTROLA HORMONA (T3, FT3, T4, FT4, TSH, ANTITELA –ANTI TG, ANTI TPO…)
-CILJANA CITOPUNKCIJA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA
-PATOHISTOLOŠKA OBRADA

Lečenje šećerne bolesti, jedne od najčešćih obolenja današnjice, insulinske rezistencije, poremećaja metabolizma masti, hiperlipoproteinemije, gojaznosti i lečenje osteoporoze.


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea