NEFROLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM

Pregled nefrologa obuhvata: 

– Anamnezu,
– Fizikalni pregled,
– ULTRAZVUČNI pregled  (bubrega, bešike, mokraćnih puteva)
– Pregled laboratorijskih analiza (krvna slika, biohemijske pretrage, urin i urinokultura)

Nakon pregleda bolesnik dobija savet i preporučenu terapiju. U zavisnosti od nalaza biće upućen na dalja ispitivanja koja se sprovode u bolničkim ustanovama.

Pregled imunologa obuhvata:

– Uzimanje anamneze,
– Fizikalni pregled,
– Kontrola laboratorijskih analiza
– Terapija
– Predlog za dalje lečenje.


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea