HEMATOLOGIJA (bolesti krvi )

Poremećaj broja i oblika krvnih  ćelija, poremećaj  zgrušavanja krvi, bolesti  limfnog tkiva dijagnostikuju i leče hematolozi.

Hematološki pregled  i  dijagnostika  obuhvataju  (u našoj ustanovi)

  • Anamnezu,
  • Fizikalni pregled,
  • Laboratorijske analize
  • Terapiju,
  • I ako je potrebno upućivanje na dalju dijagnostiku i/ili bolničko lečenje.

2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea