REUMATOLOGIJA I FIZIJATRIJA

Pregledi  reumatoloških  i  fizijatrijskih  bolesnika obavljaju se sa ciljem  postavljanja  dijagnoze,  primene  efikasnog lečenja  i rehailitacije, a radi poboljšanja kvaliteta života ovih bolesnika.

Pregledom su obuhvaćene :

  • Zapaljenske reumatske bolesti PERIFERNIH ZGLOBOVA,  ARTRITISI, GIHT
  • Bolesti KIČMENOG STUBA (IŠIJALGIJA, DEGENERATIVNA OBOLENJA KIČMENIH PRŠLJENOVA I MEĐUPRŠLJENSKIH DISKOVA)
  • VANZGLOBNI REUMATIZAM, bolesti koje zahvataju okolozglobne strukture, LIGAMENTE, MIŠIĆE I NJIHOVE PRIPOJE, ZGLOBNE KAPSULE, ARTROZE, OSTEOPOROZE
  • DAVANJE INTRARTIKULARNIH INJEKCIJA (BLOKADA U ZGLBOVE  RADI UNOŠENJA LEKOVA)
  • TENISKI LAKAT, BOLNO RAME, BOLNI KUK.

2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea