KARDIOVASKULARNE BOLESTI

KLINIČKI PREGLED SA EKG-om

Preglede obavljaju  kardiolozi, koji  na osnovu  anamneze, kliničkog pregleda, korišćenjem savremenih aparata, postavaljaju dijagnozu bolesti i propisuju odgovarajuću terapiju.

Na kardiološkim pregledima najčešće se analiziraju stanja kao što su:

 • Povišen krvni pritisak
 • Bol u grudima (angina pectoris, infarct srčanog mišića)
 • Popuštanje srčanog mišića
 • Osećaj preskakanja, ”lupanja”, “treperenja” srca (aritmije)
 • Gušenje
 • Vrtoglavice, nesvestice
 • EKG zapis električne aktivnosti našeg srca na površini kože. Snimanje je potpuno bezbedno i bezbolno

PATOHISTOLOŠKA OBRADA

24 ČASOVNI  HOLTER EKG-a

24 časovni holter EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura kojom se prati rad srca u toku 24 sata. Na grudni koš pacijenta postavljaju se elektrode povezane sa  malim aparatom, koji beleži  EKG pacijenta sve vreme u toku 24 h, pri čemu on obavlja svoje uobičajene dnevne aktivnosti. Beleži  vreme uzimanja leka, na predlog kardiologa pojačava fizičko opterećenje kako bi eventualno mogla da se proceni  koronarna rezerva srca.

Na 24h HOLTER-EKG-u prati se:

 • PULS (FREKVENCA)
 • POREMEĆAJI RITMA
 • POREMEĆAJI U SPROVODNOM SISTEMU SRCA (PAUZE, BLOK U SPROVODNOM SISTEMU)
 • NIVO ST SEGMENTA

Na osnovu  dobijenih rezultata  predlaže se dalja dijagnostika pritiska i terapija.

24h HOLTER  PRITISKA

Pojedinačna merenja krvnog pritiska su dosta neprecizna, jer ne prate promene tokom 24h. Ovom metodom se meri krvni pritisak u određenim intervalima tokom 24 sata.

OVOM METODOM PROCENJUJEMO:

 • Dnevni i noćni ciklus promena pritiska
 • Otkrivanje perioda naglih hipotenzija
 • Hipertenzije “belog mantila”
 • Efekat terapije
 • Korekcija terapije u toku dana (korekcija vremena uzimanja leka)

INDIKACIJE:

Glavobolja, vrtoglavica, kriza svesti, kontrola efekata antihipertenzivne terapijene, medikamentima nekontrolisana hipertenija, povišen pritisak u trudnoći.

TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM

je najveci stresor za srce, jer primarno povećava potrebu miokarda za kiseonikom. U toku ovog testa dolazi do povećanja:

 • Krvnog pritiska
 • Srčane frekvence (pulsa)
 • Duplog produkta
 • Kontraktilnosti miokarda

TEST OPTEREĆENJEM ima dijagnostičku i prognostičku vrednost kod:

 • Pacijenata sa bolom u grudima
 • Pacijenata sa potvrđenom ishemijom radi procene koronarne rezerve, a kod kojih se pri naporu javlja srčana aritmija nakon revascularizacionih procedura.

Vrlo cesto pacijenti dolaze na pregled sa anamnezom o bolu u grudima, ali u času pregleda taj bol nije prisutan pa je EKG po pravilu normalan, nekarakterističan. Tada anginu provociramo testom opterećenjem na biciklu ili pokretnoj traci. Opterećenje se stepeničasto povećava do pojave jasnih subjektivnih i EKG znakova  ishemije miokarda , ili drugih znakova intolerancije napora. Ukoliko takvih znakova nema, opterećenje se odvija do sumaksimalne frekvence za dotičnu  životnu dob. Ukoliko se potvrdi dijagnoza angine pectoris u većini slučajeva uradice se KORONAROGRAFIJA, kako bi se videlo  da li je moguć revasscularizaioni zatev.

NAPOMENA – TEST SE U VANBOLNIČKIM USTANOVAMA  SPROVODI SAMO U  STABILNOJ ANGINI.

ULTRAZVUK SRCA (EHO SRCA)

Ultrazvuk srca brzo i jednostavno rešava ili pomaže u rešavanju raznih dijagnostičkih nedoumica kod srčanih bolesti.

Ehokardiografskom pretragom moguće je postaviti:

 

STRES EHOKARDIOGRAFIJA

Je relativno nova tehnika koja pruža dodatne dijagnostičke i prognostičke informacije kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca. Ova dijagnostička procedura danas se rutinski primenjuje na Klinikama.

KONTROLA FUNKCIJE PEJSMEJKERA (PACEMAKERA) I DEFIBRILATORA


2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea.rs2022 Sva prava zadržana Ordinacija Dijana Kovačević | Power by Adnea